Opsigelse og udmeldelse


Medlemskab af foreningen kan opsiges med skriftlig varsel på løbende måned plus 1. måned. Se foreningens vedtægter HER

Ønsker et medlem midlertidig at stille sit medlemskab i bero, kan dette ligeledes ske skriftlig, med et varsel på mindst løbende måned plus 1. måned.
For opsigelser og midlertidige frakoblinger vil der blive opkrævet de til enhver tid gældende takster.

Udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at melde dig ud, eller at få frakoblet signalet.

Dato skal angives i formatet "dd-mm-åååå" f.eks. 31-12-2023.

Email
 
Gentag email (*)
Navn (*)
Adresse (*)
Postnummer og by (*)
Telefonnummer (*)
Fraflytter/udmeldelse den: (*)
(dd-mm-åååå)
Årsag til ophør/ændring: (*)
Indtast kontonr. til en evt. refusion (*)
Bemærkninger
Indtast koden

 
Ved opsigelse af medlemskabet er man ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af foreningens formue.
Aktuel frakoblingsgebyr fremgår under punktet: Priser

Quicklinks

Følg os på facebook -

Quicklinks

Tilmeld vores nyhedsbrev -

Fejlmelding-
Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV
98 14 40 44
Man-fre: 09:00 - 20:00
Weekend: 10:00 - 16:00

Fejlmelding-
Bredbånd / Telefoni

Servicepartner: YouSee
70 70 40 40
Man-fre: 08:00 - 20:00
Weekend: 08:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00